• Programów: 744
  • Pobrań łącznie: 138740

Korzystaj z kanału RSSGraph 4.3

Za pomocą tego programu wykonamy wykresy funkcji matematycznych. Program generuje wykres po podaniu wzoru na funkcję, możemy podać wartości punktów na osi X ograniczających część widoczną wykresu, możemy też zmienić wszystkie parametry związane z wyglądem na wykresie, dodać opis nazwy funkcji, zmienić kolor, grubość linii wykresu określić czy linia ma być ciągła czy przerywana. Program umożliwia określenia pola jakie wyznaczają funkcje wzajemnie tworzące zamknięte przestrzenie, umożliwia określenie długości fragmentu krzywej wykresu, gdy już mamy wykonany wykresy możemy zaznaczyć wybrane fragmenty i zakreślić. Każdy wykres opisujemy przez podanie nazwy, możemy także zmienić kolor osi współrzędnych, siatki współrzędnych, tła oraz krój, wielkość i rodzaj czcionki dla wartości opisujących wykres. Wykresy możemy drukować.

Producent:
Ivan Johansen
Licencja:
GNU GPL
Waga:
3 MB
Ocena:
4
System operacyjny:
98/Me/2000/XP/
Pobrań:
17 razy.
Program dodano:
09.09.2008
Ostatnia aktualizacja:
09.09.2008