Darmowy program typu OCR służący do przenoszenia tekstu z plików graficznych do plików tekstowych, przykładem może być przenoszenie tekstu ze skanu książki do p...

Powrót