Przeglądarka plików w formacie SWF (Flash). Program ma małe rozmiary, nie instaluje się w systemie. Umożliwia przeglądanie dużych zbirów plików SWF. Można zała...

Powrót