Program wyświetla się w formie kalendarza na pulpicie komputera (obecny miesiąc, aktualny dzień wyłuszczony, dodatkowo wyświetlają się dwie pozycje, do których m...

Powrót